Pozastavení,
omezení a
zbavení
rodičovské odpovědnosti

(§869 – §874, §878)

Pozastavení, omezení a zbavení rodičovské odpovědnosti I

NOZ zachovává sankční ustanovení pro pozastavení, omezení nebo zbavení rodiče rodičovské odpovědnosti.

Pozastavení, omezení a zbavení rodičovské odpovědnosti II

Oproti ZoR však výslovně rozlišuje mezi pojmy rodičovská odpovědnost a výkon rodičovské odpovědnosti.

Dítě bylo svěřeno do péče matky, která se s ním odstěhovala na druhý konec republiky. Otec nebyl zbaven práv a povinností k dítěti, přesto z objektivních důvodů nemůže rodičovskou odpovědnost vykonávat.

Pozastavení, omezení a zbavení rodičovské odpovědnosti III

Zbavení rodiče jeho rodičovské odpovědnosti ani její omezení nemá vliv na jeho vyživovací povinnost k dítěti!!!