Kč  Kč  %  %  Kč  Kč  %  % Společné výdaje hradí upřednostněný rodič: 
<<< čisté měsíční příjmy >>> poměrná částka na výživné nebo výživné <<< výchovný poměr >>>

Vysvětlivky:

$společná hromádka – běžné výdaje dítěte, příspěvky od obou rodičů na výživu dítěte
šipky směřující ke společné hromádce – rodičovské příspěvky na výživu dětí, výživné, rodičovské náklady (výdaje)
svislé šipky od společné hromádky k rodičům – přímé rodičovské výdaje pro zvolený výchovný poměr, spotřeba dětí u rodičů, životní úroveň dětí
vodorovné šipky mezi rodiči – příspěvek na výchovu u druhého rodiče, přeposílané částky výživného, soudně vymahatelné alimenty