„A slunce dost a dost, pro staré pro děti, a děti pro radost a radost pro děti.“

Zdeněk Petr, Jan Werich

Tyto stránky si kladou za cíl změnit dosavadní otřesnou praxi českých soudů ve věcech svěřování dětí do péče rodičů po rozvodu manželství. Současná praxe je taková, že děti se téměř vždy svěřují do výlučné péče matky (až 90%). A to bez ohledu na zájem dítěte – myšleno skutečný zájem dítěte, podložený věcnými argumenty – a také bez ohledu na výchovné schopnosti rodičů. Otec může mít na hlavě svatozář, mohl se o dítě starat, jak nejlépe uměl, mohl hradit veškeré náklady společné domácnosti, mohl uspokojovat potřeby rodiny podle toho nejlepšího vědomí a svědomí, ale pokud si matka postaví hlavu a dojde k přesvědčení, že je třeba otce z výchovy dítěte eliminovat, ve 100% případů se jí to za pomocí opatrovnické justice, OSPOD a dalších feministických organizaci, podaří. A to i tehdy, kdy je to právě ona, která je příčinou rozvratu rodiny i manželství.

Není-li matka alkoholičkou a nebo narkomankou, otec nemá šanci na tomto stavu nic změnit. Pokud matka odmítá přijmout výchovné kompetence otce, otec o děti přijde, nebude moci je vychovávat, v lepším případě se s nimi bude jednou za 14 dní stýkat. Náklady se stykem spojené půjdou vždy k jeho tíži. Pokud se např. matka z Ostravy rozhodne odstěhovat s dětmi do Aše (většinou k rodičům nebo k milenci), musí otec dvakrát za měsíc cestovat 1140km, pokud chce své děti alespoň vidět. Nikdo se ho přitom neptá, zdali je takové cestování v jeho finančních možnostech nebo zdali má vůbec automobil. Pokud toto otec namítá, dostane se mu jednoduché odpovědi, která je ale myšlena naprosto vážně: Tak jezděte vlakem!. Bez ohledu nato, bude otci vyměřeno tučné výživné, jehož výše tyto mimořádné výdaje samozřejmě nezohledňuje, stejně tak i nezohledňuje výdaje, které otec má, když jsou děti zrovna s ním. Situace je dokonce tak absurdní, že pokud otec doslova vybojuje spravedlnost alespoň v prázdninovém režimu, tzn. 4 týdny o letních prázdninách s otcem a 4 týdny s matkou, výživné za červenec a srpen musí platit k rukám matky v plné výši, i když děti s matkou de facto nejsou! Otec tak ve svém důsledku vyživuje tytéž děti dvakrát. A to ještě může být rád, že mu matka děti na víkend alespoň půjčuje. Až je neuvidí několik let - to je potom jiné kafe.

Ale pozor, rozvodem to nekončí! Po úpravě poměrů k nezletilým dětem následuje vlastní rozvod a zejména vypořádání SJM. No, a protože ženskému pohlaví neděla problém si vsugerovat, že příčinou všeho zlého co se ženě dostalo je právě její partner, nechá mu to pěkně sežrat i s úroky. O dítě ho už připravila, nyní je na řadě majetek, který on postupně budoval a shromažďoval mezitím, co se ona starala o jejich společné dítě – samozřejmě za peníze z jeho výplaty. Takže se otec obvykle musí rozloučit s půlkou bytu, půlkou chaty, půlkou auta, atd… Čím více muž do manželství investuje, čím více se snaží být dobrým manželem a svému dítěti tím nejlepším otcem, tím více tratí. Naproti tomu žena rozvodem vždy získá. A pokud si muž vzal skutečnou semetriku, potom partnerka ještě požádá o výživné pro sebe, protože ona ta chudinka se teď vlastně má tak špatně, když se s ním rozvedla.

Tak co pánové, ještě máte chuť se ženit? Štve vás to, a proto jste se rozhodli neplatit k rukám matky soudem stanovené výživné? Tak to ani nezkoušejte, neboť budete zlikvidováni a to velmi rychle. A v tomto případě průtahy v řízení nebudou. Současná právní legislativa je v takovém stavu, že pro tyto případy jsou zákony až velmi konkrétní a feministická justice až příliš ochotná vás za tyto prohřešky poslat i do vězení. Stejnou rychlost zažijete i v případě, že jste křivě obviněni z domácího násilí nebo dokonce ze zneužívání vlastních dětí. To vás to chlapáctví brzy opustí - a své děti jen tak neuvidíte…

Tyto stránky si kladou za cíl hlasitě upozornit všechny muže, kteří vstupují do manželství na 50% pravděpodobnost předem určeného scénáře. Ženy berou tyto skutečnosti jako naprostou samozřejmost, která jim přece náleží. Jsou na ně mnohem lépe připraveny nežli muži. Pokud žena partnerovi oznámí, že se chce rozvést, již v tu chvíli má vše důkladně promyšlené a prokonzultované s kamarádkami, rodiči, právníky i kartářkami. Muž je v nevýhodě nejen kvůli nerovnoprávnému postavení před opatrovnickými soudy, ale ztrácí před matkou několik let v přípravě rozvodu.

Uvedeným způsobem náš stát motivuje k zakládání rodiny, toto je státní rodinná politika České republiky. Kdo nezažil, nepochopí. Podělte se s námi o své zážitky s opatrovnickým řízením. Hradíte výživné, a přesto nemůžete své dítě vychovávat? Sdělte nám svůj příběh. Nejabsurdnější rozsudky rádi zveřejníme.

„Ženě dělá budoucnost starosti, dokud se nevdá.
Muži nedělá budoucnost starosti, pokud se neožení.“

průmyslník Charles M. Schwab (1862-1939)

Věřte, že pro člověka, který se dennodenně pohybuje v opatrovnické justici, v džungli klientelismu, mezi soudci, advokáty a soudními znalci, je obtížné zachovat si dekórum a neuchýlit se k vulgarismům a radikálním řešením. Každý den vidím, jak je s bezbrannými dětmi zacházeno, jak jsou násilím exekutorem odebírány rodičům, umísťovány do ústavů, nuceny zamindrákovanými sociálními pracovnicemi ke křivým výpovědím proti vlastním otcům nebo svěřovány v 90% do péče matek nekompetentními, hloupými a nevzdělanými soudci a soudkyněmi.

Je úsměvné sledovat, jak jsou otcové při žádosti o výchovu vlastních dětí disciplinovaní a ukáznění, jak hledají pomocnou ruku státu. Ženy takové zpravidla nejsou – často jednají emotivně, nepředvídatelně, napříč pravidly, napříč právem, napříč vším. Naší snahou je zlepšit tento mizerný a ve společnosti tabuizovaný stav. Tak jak se český stát chová k otcům, se opravdu nechová ani k trestancům, a věřte, že tento příměr není nikterak přehnaný. Ústava, Listina i Mezinárodní úmluvy jsou devalvovány jak na běžícím pásu. V době, kdy jsou ženám přiznána práva a pracovní příležitosti náležející ještě před několika desítkami let výhradně mužům, je žadonění chlapů v soudní síni za alespoň mírně nadstandardní styk, když už ne střídavou výchovu, ponižující a trapné.

Změňme toto bezpráví, nastavme jasná a vyvážená pravidla dle hesla:
„Oba rodiče vychovávají! Oba rodiče vyživují!“

13 změn opatrovnické justice - PDF

Tyto stránky jsou určeny i ženám, matkám, těm skutečným matkám, kterým jsou popisované praktiky odporné a nedůstojné. Kterým jde v prvé řadě o rodinu a dítě, nikoliv o uspokojování svých sobeckých zájmů.

Tyto stránky naopak nejsou určeny otcům příživníkům, násilníkům a jiným darebákům!

Základy pro otce před soudní bitvou o děti

redakce www.KdeJsiTato.cz
redakce@kdejsitato.cz
©2012-2017