„Stát investuje nemalé finanční prostředky k nalezení náhradní rodinné péče pro děti bez vlastních rodičů. Když ovšem má dítě oba rodiče, ten samý stát zcela systematicky jednoho rodiče z výchovy dítěte eliminuje. Stát paušálně vytváří takové prostředí, kde jeden z rodičů nemá možnost o své dítě osobně pečovat.“


Do velké novely zákona o rodině č. 94/1963 Sb. (dále jen „ZoR“) z roku 1998 (zákon č. 91/1998 Sb.), bylo možné soudem stanovit pouze výlučnou péči jednoho rodiče. Zmíněná novela zavedla do právního systému institut střídavé a společné výchovy (§26 odst. 2 ZoR – podmínky, za kterých může soud svěřit dítě do společné, popř. střídavé výchovy rodičů jsou podrobně rozebrány v kapitole Úprava poměrů nezletilých dětí).


Model I. Model II. Model III.