Na těchto stránkách naleznete soubor článků, prezentací i vědeckých studií na téma rozvod, výchova a výživa, péče o dítě, střídavá výchova atd. Dále přehled platné legislativy České republiky, se kterou přijdete do styku v opatrovnických i jiných sporech. Jedná se v převážné míře o oblasti občanského, rodinného, správního, ústavního, ale i trestního práva.  Knihovna    Platná legislativa