„Znaků odlišujících muže od ženy je tolik, že je to vlastně krajní opovážlivost, že si jsou žena a muž jinak svým zevnějškem tak podobní. Bylo by lepší, kdyby měl muž spíše podobu nosorožce a žena pestrobarevného papouška.“

MUDr. Miroslav Plzák, CSc.


Pokusme se definovat základní rozdíly mezi mužem a ženou, abychom lépe pochopili jejich budoucí role v rodině. Pohlížejme na muže a ženu jako na budoucího otce a matku, tedy na ty, kteří jako jediní jsou sto vytvořit láskyplné prostředí pro výchovu potomka.
Psychologické i biologické rozdíly mezi mužem a ženou můžeme shrnout tabulkou:


Muži Ženy
Silnější, mohutnější, fyzicky zdatnější.
Slabší, drobnější, méně fyzicky zdatné.
Větší zájem o sféru věcí.
Větší zájem o mezilidské vztahy.
Jednání na základě myšlení.
Jednání na základě emocí.
Vnímání intuicí (jak by to asi bylo kdyby…).
Vnímání smysly (silnější reakce na světlo, tělesné dotyky, zvuky).
Lepší prostorová orientace.
Lepší schopnost empatie.
Schopnost konstruovat, objevovat nepoznané.
Verbální nadání – lepší porozumění i používání řeči – upovídanost.
Smysl pro celek, logiku, funkčnost.
Smysl pro detail.
Slabší reakce na smyslové podněty.
Smysl pro neverbální komunikaci, podprahové vnímání – řeč těla.
Pomalejší zpracování informací.
Rychlejší zpracování informací.
Lépe se adaptují, méně protestní.
Posedlost ke změně.
Agresivitu projevují přímo.
Agresivita nepřímá – slovní.
Při kontaktu s neznámou osobou jsou více důvěřiví.
V kontaktu s neznámou osobou méně důvěry.
...
...


Chováním muže a ženy v manželství se velmi podrobně zabýval náš vynikající lékař, psycholog a psychiatr MUDr. Miroslav Plzák, CSc. Byl klasikem manželského poradenství a zakladatelem samostatného vědního oboru věnujícího se manželství (matrimoniologie), proto je nebytné i zde uvést definici muže a ženy dle jeho podání.


„Můžeme odhadnout mnohé, ale nemůžeme odhadnout nic z myšlení a konání ženy.“

Miroslav Horníček
Rozdíly mezi mužem a ženou podle Plzáka:


Žena

 • Žena rodí.
 • Žena je tělesně odolnější.
 • Citovost ženy je jiná než citovost muže – žena své city dává více najevo – žena je citovější.
 • Žena je mnohomluvná.
 • Vztah ženy k pravdě je jiný než u muže – pravda je pro ženu prostředkem nikoliv cílem.
 • Žena je stvoření mimořádně posedlé – geniálně tuto vlastnost ženy vystihl Oscar Wilde: „Žena neví, co chce, ale nedá pokoj, dokud toho nedosáhne.“


Muž

 • Muž je méně velkorysý (pozor, jiné studie zase uvádějí, že velkorysost muže vnímají ženy jako slabost).
 • Muž je méně lehkomyslný.
 • Muž je více hypochondrický.
 • Muž je méně tělesně odolný.
 • Muž má podstatně větší sklon k puntičkaření.
 • Muž má podstatně větší sklon k pěstování koníčků – muž je hráč.
 • Muž je víc agresivní, méně protestní – v porovnání normálního muže a normální ženy, např. hysterické ženy jsou stvoření superagresivní.
 • Pravda je pro muže více cílem než prostředkem.


Co ženy umějí a muži nevědí?

Vynikající článek českého psychologa PhDr. Eduarda Bakaláře, CSc. všímající si rozdílů v sociální inteligenci mužů a žen. Důsledky, které tento rozkol způsobuje mohou být dalekosáhlé.

VESMÍR, srpen 1999, str. 428-431


Myšlení muže a ženy

Mark Gungor, legendární popularizátor manželství, tradiční rodiny a vztahů mezi mužem a ženou. Pastor v kostele v Green Bay ve Wisconsinu na břehu Michiganského jezera. Člověk, který se rozhodl pořádat veřejné semináře o manželství pro obyčejné lidi, bez nádechu nesrozumitelné liturgie a nezáživné psychologie. Ze své praxe pastora věděl, že lidé se v manželství nechovají správně, nechápou základní pravidla vztahové fyziky a v konečném důsledku se mnoho manželství zbytečně rozpadá. Jeho heslo zní: „Prosmějme se k lepšímu manželství.“ Ohlas na první Markovo vystoupení bylo fenomenální a Mark se brzy stal profesionálem v této oblasti. Zaposlouchejte se do jeho slov, nasajte atmosféru precizně připravené show. Věřte, že po zhlédnutí celého videa procitnete z hlubokého snu. Již nikdy nebudete na partnera pohlížet stejnýma očima. Zjistíte rozdíly v myšlení muže a ženy, proč ženy dokážou dělat víc věcí na ráz, proč muži neposlouchají, proč si mezi sebou nerozumíme, a co udělat proto, abychom se vzájemně více chápali a respektovali.Pravda, či lež?

„Co po mě chceš, pravdu, či lež,
zkus ty dvě rozeznat a pak se směj…“

Petr Hapka / Boleslav Polívka

Muž a žena vnímají svět kolem sebe odlišným způsobem. Abychom pochopili, že na tutéž věc lze nahlížet několika způsoby, uvedeme zde několik obrázků, které různí lidé mohou vnímat různě. Na základě svého duševního rozpoložení, výchovy, ale i životních zkušeností má každý z nás na očích jinak zabarvené brýle. Někdo má brýle optimisty někdo pesimisty. Někdo je duchem mlád i v šedesáti, jiný je stár již ve dvaceti. Pro někoho je svět zdrojem poznání, pro jiného samozřejmost, nad kterou se nepřemýšlí. Jak jste na tom vy?

Co vidíte na obrázku vlevo? Starou bábu s bradavicí na nose nebo mladou dívku? Uprostřed je stařec s vavřínem kolem hlavy nebo dvojice milenců? A vpravo vidíte slečnu nebo nápis?


O tom, že lidský zrak i myšlení lze velmi snadno ošálit, svědčí následující obrázek. Pozorně se zahleďte na čtverečky označené písmeny A a B. Mají různou barvu, že? Omyl! Oba čtverečky mají zcela stejný jas, nebo jak se v počítačové hantýrce říká tzv. úroveň šedi. Nevěříte? Vytiskněte si obrázek na papír, rozstříhejte ho a poté čtverečky položte vedle sebe.Jak vidí rande ženy a jak muži?