Diskuse 'Kde jsi táto?' stále funguje. Byla přesunuta >>>SEM<<<

Kalkulačka výživného k rukám matky

Výpočet alimentů podle tabulek bývalé ministryně JUDr. Daniely Kovářové.

Spravedlivá kalkulačka

Demonstruje spravedlivý přístup při určování výživného, kde důraz je kladen na rovnost rodičů před zákonem a maximální uspokojení potřeb dětí.

Kalkulačka životní úrovně rodičů a dětí po rozvodu

Vykresluje důsledky standardního rozhodování opatrovnických soudů, kdy jsou děti svěřovány do péče matek a otcům je vyměřeno výživné. Nový občanský zákoník říká, že životní úroveň rodičů a dětí má být zásadně shodná. Kalkulačka Vám ukáže, že soudy svým rozhodováním propast mezi životní úrovní rodičů a dětí naopak prohlubují – jeden rodič parazituje na životní úrovni druhého rodiče i vlastního dítěte.

Protokol výživného

Komplexní metoda výpočtu, která stanoví výživné na základě životních poměrů rodičů, a to i při složitých rodinných vazbách. Kalkulačka odpovídá na otázku, kolik lze na rodiči spravedlivě žádat, aby ze svého příjmu investoval do dětí, aniž by sám strádal.

Experimentální kalkulačka výživného

Hledá způsob výpočtu konkrétní výše alimentů oběma rodičům poměrem životního minima.

Kalkulačka výchovy a styku

Pomáhá rodičům zjistit, jakou část roku je dítě v přítomnosti každého z rodičů - vypočte tzv. výchovný poměr.