V rubrice Výživné pro děti jsme rozebrali zákonné podmínky pro stanovení vyživovacích povinností rodičů k nezletilým dětem. Soudní praxe bohužel nerespektuje doslovné znění zákona o rodině č. 94/1963 Sb. Ustálená soudní praxe se při stanovování výše výživného scvrkla k modelům porozvodové péče, o kterých jsme hovořili zde. Platí tedy, že výživné se stanovuje v 90% otcům a jeho výše je zcela v rozhodovací pravomoci soudu.

A protože tlak nespokojených otců sílí, vznikly v průběhu posledních deseti let různá doporučení, která se snaží, alespoň nějakým způsobem faktickou výši vyživovací povinnosti regulovat – i když zcela nezávazně, neboť pravidla nejsou zakotvena v zákoně.


Návrh poslanců ČSSD z roku 2009:

Návrh poslanců ČSSD z roku 2009


Návrh ministryně spravedlnosti JUDr. Daniely Kovářové z roku 2010:

Návrh ministryně spravedlnosti JUDr. Daniely Kovářové z roku 2010


Tato pomůcka je českými soudy používaná. Stanovuje ovšem pouze procentní rozsah výživného z čistého měsíčního příjmu, nikde ale nezavádí pravidla, co je nutné při stanovování výše vyživovací povinnosti zohlednit a co ne (příjmy ze zaměstnání, z podnikání, co jsou to ona nepřiměřená rizika související s výkonem povolání, apod.). Tady se soudy řídí svými zažitými modely.

Další nevýhodou tabulky výživného dle Kovářové je zcela jistě její neobjektivnost – je namířena proti otcům, neboť právě těm se stanovuje výživné. O vyživovací povinnosti obou rodičů se skrytě mlčí, stejně tak o tom, zdali se soudem stanovené výživné dostane skutečně až k potřebnému dítěti.

Tabulka Kovářové zavádí procentuální rozmezí, kdy horní mez je určena pro jednu vyživovací povinnost a spodní pro více, maximálně však tři vyživovací povinnosti. Pokud bychom aplikovali tabulku do důsledků a sčítali příspěvky pro více dětí, dostáváme se při třech dětech až k 50% čistých měsíčních příjmů otce, a to, jak jistě uznáte, je nemotivující k založení nové rodiny, nelogické a špatné. Nevíme, zdali to byl záměr nebo jen další chyba v matematice při počítání s procenty, na které jsme si u představitelů veřejné moci již poněkud zvykli.

Procentuální poměry jsou poměrně vysoké i při srovnání se zahraničím. Je to logické, neboť tabulku sestavovaly v převážné míře ženy pro ženy (pro matky), neboť výživné otců je splatné pávě k rukám matek (vysoké částky za výživné, způsobené zcela jistě ženským pohlavím předkladatelky, jsou nápadné z odlišných částek výživného v první citované tabulce, kterou naproti tomu předkládali poslanci převážně mužského pohlaví).

Přikládáme doporučující zprávu Ministerstva spravedlnosti k výše uvedené tabulce, která byla v roce 2010 rozeslána okresním a krajským soudům. Každý ať si vytvoří vlastní názor na odůvodněnost stanovených pravidel a o tom, zdali to nešlo udělat lépe. Inspirací pro státní úředníky by zcela jistě mohl být článek Výživné náleží dětem, nikoliv rodičům!


Materiál s tabulkou rozeslaný soudům


Kalkulačka alimentů podle Kovářové

Zajímá Vás skutečná výše alimentů, jakou Vám s největší pravděpodobností určí soud?

Použijte naši kalkulačku výživného k rukám matky.


Kalkulačka výživného k rukám matky