Osvojení

(§794 – §854)

Osvojení I

Jedná se o přijetí cizí osoby (osvojence) za vlastní za účelem vzniku rodinných vazeb.

Osvojencem může být nezletilé dítě a nově i zletilá osoba.

Osvojení II

O osvojení vždy rozhoduje na návrh soud.

Osvojení je nově vznímáno jako forma rodičovství, nikoliv jen náhradní péče o dítě.

Dále dochází k přenesení některých pravomocí z orgánů sociálně-právní ochrany dětí na soudy.