Příbuzenství
Švagrovství

(§771 – §774)

Příbuzenství

Příbuzenství je vztah osob založený na pokrevním poutu, nebo vzniklý osvojením.

„Zákoník zavádí pojem švagrovství, definuje příbuzenství, ale co to je prachobyčejná rodina, neříká.
Absurdní? Nebo že by úmysl?“

Švagrovství

NOZ zavádí pojem švagrovství, které naše soukromé právo znalo do roku 1964. Švagrovství je poměr obdobný příbuzenství a je vázán na vznik manželství.

Rozvodem švagrovství zaniká. Zaniklo-li ale manželství smrtí manžela, švagrovství trvá i nadále.