Ustanovení proti
domácímu násilí

(§751 – §753)

„Nový občanský zákoník dává ženám silné zbraně
v boji o dítě!“

Domácí násilí – aneb bezdomovcem snadno a rychle

Stane-li se společné bydlení manželů v domě nebo bytě, v němž se nachází rodinná domácnost manželů, pro jednoho z nich nesnesitelné z důvodu tělesného nebo duševního násilí, může soud na návrh dotčeného manžela omezit, popřípadě i vyloučit na určenou dobu právo druhého manžela v domě nebo bytě bydlet.

Domácí násilí
rozvedených manželů

Stejně tak lze postupovat i v případě rozvedených manželů, jakož i v případě, kdy manželé nebo rozvedení manželé nebydlí v rodinné domácnosti.

Vyhozeni můžete být i z vlastního domu!!!

Domácí násilí – rozhoduje soud

Omezení práva manžela v domě nebo bytě bydlet určí soud, nejdéle však na dobu šesti měsíců.

Soud na návrh rozhodne znovu, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody. Jako třeba domácí násilí… :-)