Manželské majetkové právo
Bydlení manželů

(§743 – §750)

„Po novém roce manželku s dětmi z bytu nevystěhujete
a o byt nejspíše i přijdete.“

Práva k domu a bytu

Manželé mají obydlí tam, kde mají rodinnou domácnost.

Uzavřením manželství získá manžel právo k bydlení v domu nebo bytu, ke kterému má výhradní právo jen jeden z manželů.

Uzavřením manželství získá manžel také nájemní právo k domu nebo bytu, ke kterému má nájemní právo jen jeden z manželů.

Právo nakládat s domem a bytem

Má-li jeden z manželů právo nakládat s domem nebo bytem, ve kterém se nachází rodinná domácnost, nesmí tento manžel bez písemného souhlasu druhého manžela s domem a bytem volně nakládat. Zejména takový dům nebo byt prodat nebo k němu zřídit takové právo, které je neslučitelné s bydlením manželů nebo rodiny. Ledaže zajistí manželovi nebo rodině po všech stránkách obdobné bydlení s bydlením dosavadním.

„Skutečně nevím proč po novém roce vstupovat do manželství,
když tímto neuváženým krokem se na mě začne vztahovat XY restriktivních paragrafů a povinností.
V mnoha případech také mohu velmi snadno přijít o svá, nejen majetková, práva.“

Nájemní právo k domu nebo bytu

Mají-li manželé společné nájemní právo k domu nebo bytu, ve kterém se nachází rodinná domácnost, nesmí manžel bez písemného souhlasu druhého manžela nájem ukončit, nebo jej omezit právem, jehož výkon je neslučitelný s bydlením manželů nebo rodiny (třeba si tam nastěhovat milenku).

Zneplatnění jednání manžela

Jedná-li manžel bez souhlasu druhého manžela, může se druhý manžel dovolat neplatnosti takového právního jednání.

Ani dohoda Vám nepomůže

Dohodnou-li se manželé o nakládání s bytem nebo domem, ke kterému má právo jen jeden z nich, nesmí taková dohoda zhoršit postavení jejich společného nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, a které s nimi žije v domácnosti.