Protokol vyživovací povinnosti rodičů

Informace o příjmech Otec Matka
Měsíční příjem ze zaměstnání po odpočtu SP a ZP
(průměr za období 6 měsíců zpětně):
 Kč  Kč
Měsíční příjem z podnikání po odpočtu SP a ZP
(průměr za období 6 měsíců zpětně):
 Kč  Kč
Další příjmy (průměr za období 6 měsíců zpětně):  Kč  Kč
Celkové čisté měsíční příjmy (ČP) v Kč:
Informace o poměrech povinných osob - vyživované osoby Otec Matka
Jsem vyživovanou osobou bez vlastních příjmů a celodenně pečuji o dítě:
Manžel/manželka, druh/družka bez vlastních příjmů:
Informace o poměrech povinných osob - vyživované děti
Počet dětí: partnera partnerky společných
● do 6 let:
● od 6 do 15 let:
● od 15 do 26 let:
Celkem dětí:
Životní minima posuzovaných domácností Otec Matka
Položka na poplatníka (první osoba v domácnosti):
Dospělá vyživovaná osoba (manžel/manželka, druh/družka):
Vyživované děti:
Životní minimum domácnosti v Kč:
Životní minimum domácnosti v % ČP:
Započitatelné stálé platby a povinné výdaje
Hlavní platby
Limit zápočtu Otec Matka
Životní minimum domácnosti: bez limitu  Kč  Kč
Náklady na bydlení a domácnost: 30% ČP, min. 7.500 Kč  Kč  Kč
Penzijní připojištění: max. 1.000 Kč  Kč  Kč
Výdaje související se stykem: prokazatelné výdaje  Kč  Kč
Dílčí vyměřovací základ (DVZ) v Kč:
Dílčí vyměřovací základ v % ČP:
Doplňkové platby (pouze v případě DVZ > 60% ČP)
Limit zápočtu Otec Matka
Životní a úrazové pojištění: max. 1.000 Kč  Kč  Kč
Stavební spoření: max. 1.500 Kč  Kč  Kč
Hypotéka: max. 20% ČP  Kč  Kč
Vyměřovací základ výživného v Kč:
Vyměřovací základ výživného v % ČP:
Společná vyživovací povinnost - výchovný poměr Otec Matka
Výchovný poměr rodičů v %: % %
Vyživovací povinnost rodičů Otec Matka
Čistý měsíční příjem:
Započitatelné hlavní platby:
Započitatelné doplňkové platby:
Disponsibilní měsíční příjem:
Potřeba povinného:
Potřeba blízké vyživované osoby:
Potřeba vyživovaných dětí:
Potřeba vyživovaných dětí společných:
Potřeba vyživovaných dětí ostatních:
Společná vyživovací povinnost rodičů ke společným dětem Otec Matka
Výchovný poměr:
Disponsibilní příjem rodiče:
Příspěvek rodiče na výchovu a výživu:
Příspěvek rodiče na výchovu a výživu v % ČP:
Rozdělení příspěvků mezi rodiče:
Soudně vymahatelná vyživovací povinnost k rukám druhého rodiče: