Výpočet životní úrovně rodičů a dětí po rozvodu / rozchodu

Máte po rozvodu? Zajímá Vás, jak se rozhodnutím soudu změní Vaše životní poměry? Jak na tom bude otec a jak matka? A co děti, kvůli kterým celé to divadlo vlastně je? Nebudou po rozvodu strádat? Budou skutečně maximálně zajištěny jejich potřeby? Soudy často obhajují své rozhodnutí nejlepším zájmem dítěte. Je tomu ale skutečně tak? Nejedná se pouze o klišé? Více...

Často slýcháme od rozvedených matek, že kdo si nadělal děti, měl by na ně také platit. Platí to však i pro matky samotné nebo jen pro otce? Neparazituje náhodou jeden rodič na druhém? Nesnaží se z ušetřeného výživného získat osobní prospěch? A co matka, která má s dítětem oprávněné výdaje, na které ji však otec nepřispívá vůbec, nepravidelně anebo málo?

Na všechny tyto otázky Vám dá odpověď naše kalkulačka. A navíc, Vám pomůže zjistit, jak byl opatrovnický soud ve věci výživného objektivní, jak respektoval rovnost pohlaví před zákonem, jakou měrou zohledňoval práva a povinnosti rodičů a jestli náhodou někomu nenadržoval.

male
female
% %
do 6 let: 6 ÷ 15 let: 15 ÷ 26 let:
   

   
OK

Kalkulačka výchovy a styku

Pomůže Vám určit jakou část roku je dítě v přítomnosti každého z rodičů.

Výsledkem je tzv. výchovný poměr. Hodnota je důležitá pro stanovení spravedlivé vyživovací povinnosti oběma rodičům.

V praxi však soudy tento poměr zcela ignorují a stanovují výživné pouze k rukám matek, bez ohledu na to, kde se zrovna dítě nachází.

Spravedlivá kalkulačka výživného,
aneb výživné pro děti

Jste nespokojeni s výší výživného, jakou Vám určil soud nebo spočetla naše kalkulačka?

Vyzkoušejte unikátní spravedlivou kalkulačku alimentů, která stanoví vyživovací povinnost oběma rodičům podle výše jejich příjmů a doby, kterou o dítě osobně pečují.