Vztahy mezi dítětem,
jinými příbuznými a
dalšími osobami

(§927)

„I babička s dědečkem mají právo stýkat se se svými vnoučaty.“

Vztahy mezi dítětem, příbuznými a dalšími osobami

NOZ výslovně upravuje vztahy mezi širšími příbuznými a osobami dítěti společensky blízkými.

Obě skupiny osob mají právo domáhat se u soudu naplnění svého práva stýkat se s dítětem. Obdobné právo má i dítě.

Posuzování vzájemné blízkosti závisí na citovém vztahu mezi dítětem a danými osobami, který by měl být vykládán co nejšířeji. Takové posouzení bude náležet do kompetence soudů. Podmínkou je, aby se nejednalo o vztah chvilkový (přechodný), nýbrž o vztah dlouhodobějšího rázu.