„Chci se zbavit toho neschopného hňupa!“
„Nedával mi peníze.“
„O rodinu se nezajímal.“
„Místo mě mu byla milejší maminka.“
„Už mu nebudu dělat matračku!“
„Nejsem přece jeho služka!“


Chcete se rozvést? Chcete získat děti do své péče? Chcete mít zajištěný měsíční přísun financí od bývalého manžela až do zletilosti dětí? Žádný problém. Postupujte přesně dle návodu na této stránce. Ten moula nemá žádnou šanci. Uvedený postup svým rozhodnutím dokonce posvětil i Ústavní soud.


Rozvraťte rodinu, vytrhněte dítě z prostředí, kde dosud vyrůstalo, vezměte ho ze dne na den ze školky, od kamarádů, ze zájmových kroužků, vyrabujte společnou domácnost a utečte s dítětem co nejdále od otce. Jakékoliv nepravomocné rozhodnutí soudu ignoruje a odvolávejte se. Intrikujte, překrucujte, fabulujte, lžete. Vytvářejte nové poměry s jediným cílem, získat dítě do své péče. Nebojte se, nic se vám nestane, jednáte přece v zájmu dítěte. Všechny státní instituce - soudy, sociálka, spolky na ochranu týraných žen - budou při vás! Budou s vámi soucítit a při troše toho hereckého výkonu vám vypracují posudek na přání.


Jak na to?

Jednoduše, postupuje přesně v intencích usnesení Ústavního soudu (sp. zn. II. ÚS 3588/12), který takový postup neshledal v rozporu s Ústavně garantovanými právy otce ani dítěte. Uvedený návod jednou provždy vylučuje otce z výchovy dětí. Spolehlivost postupu je 100% v případě, že jste dosud o dítě řádně pečovala, váš způsob života odpovídal společensky přijatelnému chování a ani vaše osobnost nebyla a není výrazným způsobem narušena.


Dvacatero jak spolehlivě odstranit otce z vašeho života:

 1. Starejte se o dítě, jak nejlépe umíte. Otce připouštějte k výchově co možná nejméně, je přece tak nezodpovědný. Jeho snahy podrobujte neustálé kritice.
 2. Existuje několik zaručených momentů, které způsobí, že dítě bude v konečném důsledku, třeba až rozhodnutím odvolacího soudu, svěřeno s konečnou platností do vaší péče, pokud vaše způsobilost k výchově není nějakým výrazným způsobem snížena (chlastáte, berete drogy):
  1. V průběhu sporu se odstěhujte s dítětem co možná nejdále od otce (nejlépe ke svým rodičům nebo k novému partnerovi s bytem nebo rodinným domem).
  2. Odejděte od otce do 3 let věku dítěte. Dítě je na vás silně fixované a nebo ještě kojíte, a proto musí být s vámi.
  3. Odejděte od otce půl roku před nástupem dítěte do základní školy.
 3. Podejte návrh na rozvod manželství, návrh na úpravu poměrů před a po rozvodu manželství a návrh na předběžné opatření v tomto znění:
  1. Dítě bude před i po rozvodu manželství svěřeno do péče matky.
  2. Styk s otcem bude realizován 1x14 dní od soboty do neděle.
  3. Otec se zavazuje přispívat na výživu dítěte částkou 1/6 jeho měsíčních příjmů (přehánějte, čím více, tím lépe, soud to stejně zkoriguje na tu cca 1/6).
 4. V odůvodnění návrhu „pravdivě“ vyličte důvody vašeho podání. Např. jak vás manžel po celou dobu společného soužití nervoval, stresoval, vyhrožoval vám nedobrovolným opuštěním společné domácnosti, odejmutím dítěte, vystavoval vás psychickému nebo dokonce i fyzickému násilí (v takovém případě ihned volejte policii, manžel tímto prohrál), upřednostňoval před rodinou své kamarády, o dítě se nestaral, na dítě neplatil, soužití s ním bylo utrpením… Nezapomeňte uvést, že dítě má k vám velmi silné citové pouto a je na vás fixované. Bez vaší přítomnosti pláče a hledá vás.
 5. Nebojte se, příčiny rozvratu manželství a tím i tyto vaše důvody nikdo zkoumat nebude. Hlavně buďte trpěliví, všichni stojí při vás (advokátka, sociální pracovnice, soudkyně…), všem jen „po pravdě“ řekněte, jak to přece bylo.
 6. Důležitě! V průběhu celého opatrovnického řízení nedělejte žádné kompromisy. Trvejte neustále na svém původním návrhu:
  1. Dítě bude před i po rozvodu manželství svěřeno do péče matky.
  2. Styk s otcem bude realizován 1x14 dní od soboty do neděle.
  3. Když půjde do tuhého, no dobře, tak rozšířený styk už od pátku do neděle, popř. prázdninový styk na půl.
  4. Otec si dítě vyzvedne v bydlišti matky a zase ho zde matce předá.
 7. V průběhu opatrovnického řízení udržuje s otcem konfliktní stav. Kriticky hodnoťte každý jeho výchovný počin a snahu. Vy se přece chcete dohodnout, ale dohoda s ním není možná. Vy s ním komunikujete, ale on vás ani nepozdraví, telefon vám nezvedá, neustále vám vyhrožuje, dítě stresuje a nervuje. Nechce přistoupit na vaši nabídku, která vychází ze standardní rozhodovací praxe soudů – viz výše.
 8. Pokud vám soud uvěří a svěří dítě předběžným opatřením do vaší výlučné péče, je to téměř v kapse, soudkyně je vám nakloněna. Pokud soud návrh na předběžné opatření zamítne, nevadí, bude následovat hlavní líčení, kde při výslechu zopakujte to, co jste uvedla v návrhu. Jste šikovná, to zvládnete.
 9. Soud buď hned po prvním jednání vyhlásí rozsudek ve váš prospěch a anebo jednání odročí za účelem vypracování znaleckého posudku, a to v případě, pokud otec o své dítě hodlá bojovat. Klid, stejně nevyhraje.
 10. V tom prvním případě na nic nečekejte. Sbalte se i s nepravomocným rozsudkem a odstěhujte se co nejdále od otce, pokud možno alespoň >50 km (nejlépe k rodičům nebo k dobře zajištěnému milenci s bytem či rodinným domem).
 11. V novém bydlišti zařiďte dítěti lékaře, mateřskou školku a zájmové aktivity. Postěžujte si před lékařkou, ředitelnou mateřské školy, jak vás manžel týral, získáte si okamžitě její sympatie. Jejich posudky vypracované na žádost soudu budou poté  jistě ve váš prospěch. Zařiďte dítěti pokojíček. Je dobré toto připravovat již nějakou dobu předem.
 12. V tom druhém případě přichází na řadu plán „B“. Spolupracujte při vypracování znaleckého posudku, buďte přirozená a přesvědčivá. Po jeho vyhotovení vyčkejte na vhodný okamžik na opuštění společné domácnosti. Tím nejlepším momentem je doba, kdy dítě začíná být nemocné. Poté na nic nečekejte, sbalte se i s dítětem a odcestujte. V novém bydlišti navštivte již připraveného lékaře a vyžádejte si lékařskou zprávu o zdravotním stavu dítěte, kterou přiložte k novému návrhu na předběžné opatření.
 13. V nepřítomnosti manžela odvezte ze společné domácnosti co nejvíce věci, nejlépe těch, které jsou stěží doložitelné (věci osobní potřeby pro sebe i dítě, kuchyňské nádobí, oblečení, drobné elektrospotřebiče, nábytek… – zkrátka co uvezete).
 14. Informujte manžela pomocí SMS, že je dítě nemocné, že jste se i s dítětem odstěhovala a vzala si s sebou jen své věci. A také, že kontakt s dítětem je mu umožněn.
 15. Současně podejte nový návrh na předběžné opatření se stejnými požadavky jako před zahájením hlavního líčení - nezapomeňte doložit lékařskou zprávu, že je dítě nemocné. Popište nové skutečnosti, např. jak vaše rodinná situace již byla nesnesitelná, konflikty mezi vámi a manželem se stupňovaly, manžel vás před dítětem osočoval nebo dokonce fyzicky napadal (v takovém případě ihned volejte policii, manžel tímto prohrál). Také jak se negativně vyvíjí vztah otce k dítěti, jak je dítě v jeho přítomnosti neklidné, vynervované a vystresované, jak ho otec vystavuje citovému strádání. Přesto otci nebráníte ve styku s dítětem, ale on o něho od narození nejevil zájem. Všechna starost o dítě byla jen na vás. Popište pozitivní přínos nového prostředí na dítě (např. dítě ho už zná, jsou tam jeho prarodiče, k novému partnerovi si našlo velmi vřelý vztah, má zde zajištěného lékaře, mateřskou školu, zájmové aktivity, atd…).
 16. Pokud soud váš návrh na předběžné opatření zamítne (téměř vyloučeno) a nebo nevyhoví vašemu návrhu v plném rozsahu, ihned se odvolejte. Přitom ale zůstaňte, kde jste. Tím se tento stav zafixuje min. na 3 měsíce. Mezitím se snažte, aby si dítě v novém prostředí co nejvíce zvyklo a našlo si nové kamarády.
 17. Průběžně si vytvářejte alibi, že otce informujete o dítěti a jeho zdravotním stavu – třeba formou naskenovaných obrázků, školních sešitů a lékařských zpráv zasílaných otci e-mailem.
 18. Před otcem vystupujte tak, že mu nebráníte ve styku s dítětem, když si pro dítě přijede a zase ho doveze zpět, jste ochotna mu ho vydat na víkend od soboty do neděle 1x14 dní. Nebojte se, když otec po vašem útěku přijede, je velká pravděpodobnost, že dítě nebude chtít s ním odjet. Tuto skutečnost ihned dejte vědět sociální pracovnici i soudu, další bod pro vás, neboť dítě odmítá otce.
 19. Pokud otec dítě již nepřiveze, okamžitě volejte policii a informujte soud i sociální úřad. Otec tímto skutkem prohrál, neboť bude po něm vyhlášeno s největší pravděpodobností celostátní pátrání pro trestný čin únosu. Vy jste matka dítěte, na které je dítě silně fixované, bez vaší přítomnosti pláče a ještě ho kojíte.
 20. Odvolací soud s pravděpodobností rovné jistotě, pokud jste zajistila dítěti lékaře, školku a zájmové aktivity a dítě evidentně hmotně nestrádá, změní pro vás nepříznivé předběžné opatření ve váš prospěch.
 21. Stále s otcem udržujte konfliktní vztah. Stěžujte si na něho na sociálce – písemně, korespondenci doložte k hlavnímu soudnímu líčení. Otec je nespolehlivý, nevrací oblečení, které dítěti dáváte, vrací ho ušpiněné, potrhané, dítě je při návratu od otce špinavé, roztěkané, vystresované, pláče, otec mu brání telefonovat mamince, nedává dítěti léky podle vašich pokynů, dítě u otce strádá, má hlad, apod.
 22. Bude vyhlášen termín hlavního líčení (půl roku až rok od podání vašeho původního návrhu). Ten buď vyhrajete a odvolací soud rozsudek potvrdí a nebo se soud přece jen přikloní ke střídavé výchově, kterou otec nyní prosazuje, protože zjistil, že s návrhem na svěření dítěte do jeho výlučné péče nemá šanci uspět, pokud vy jako matka dítě řádně vychováváte.
 23. Ať už podá odvolání kdokoliv, zůstaňte tam, kde jste. Čekání na odvolací řízení se pohybuje mezi 6 – 12 měsíci, možná i déle. Za tu dobu si dítě v novém prostředí zvykne, i kdyby nechtělo, a tento argument se pro soud stane stěžejní. Bude totiž podložen stanoviskem OSPOD, kterému také všechno „po pravdě“ vylíčíte.
 24. Pokud jste zvolila variantu c) uvedenou v úvodu pod bodem č. 2, právě nastal ten nejlepší okamžik umístit dítě do základní školy ve vašem novém bydlišti. A to i v případě pokud soud I. stupně rozhodne ve váš neprospěch. Vytvoříte tím jeden ze zásadních odvolacích důvodů, tzv. nové poměry. V tomto případě otec de facto, i de jure, prohrál. Odvolací soud ve 100% svěří dítě s konečnou platností do vaší výlučné péče, neboť:
  1. Dítě si za rok u matky v novém prostředí zvyklo, poté co bylo předběžným opatřením svěřeno do její péče.
  2. Matka splnila zákonem stanovenou povinnost a dítě zahájilo povinnou školní docházku.
  3. Dle vyjádření dětské lékařky je dítě zdravé a matka o něho řádně pečuje.
  4. Dle vyjádření OSPOD je dítě veselé a šťastné, na nové prostředí se rychle adaptovalo, má spoustu nových kamarádů, navštěvuje zájmové kroužky a chodí do družiny, chce zůstat u maminky.
  5. Dle vyjádření ředitelky ZŠ dítě prospívá bez problému.
  6. Střídavá výchova mezi rodiči je vyloučena, neboť vztahy mezi rodiči jsou konfliktní, rodiče nespolupracují a vzájemně se osočují, zřejmě nepřekonali zklamání způsobené rozvodem.
  7. V prvních letech školní docházky je nutný jednotný výchovný přístup k dítěti, které nejlépe zajistí výchovné prostředí matky.
  8. Dítě již navštěvuje ZŠ a vzdálenost bydlišť rodičů nedovoluje střídání výchovných prostředí matky a otce, i kdyby se otec sebe víc snažil…
 25. V průběhu sporu můžete neustále měnit výši požadovaného výživného, tzv. změnu petitu. Uveďte, co všechno jste tomu nebohému dítěti musela koupit za váš malý měsíční plat. Kdybyste to nekoupila vy, dítě by strádalo, přitom otec má peněž jako želez. Také požádejte o dlužné výživné, neboť potřeby dítěte se od doby, co začalo chodit do školy, zvýšily – doložíte soupisem položek – účty nikdo nikdy nebude chtít vidět. Pamatujte, že nejste povinna komukoliv předkládat, jak hospodaříte s výživným od otce.
 26. Teď nastal okamžik dávat dítě otci co nejvíce, když si pro něj samozřejmě přijede a zase ho doveze zpět. Čím více bude nyní dítě u otce, tím více ušetříte, neboť výdaje s dítětem bude mít nyní otec. To však nezakládá jakýkoliv důvod ke změně vyživovací povinnosti – otec je povinen hradit k vašim rukám stále stejnou sumu, bez ohledu na to, kdo o dítě zrovna osobně pečuje – viz v úvodu zmíněné usnesení Ústavního soudu.
 27. A jsme u konce… Otec bude argumentovat, kde čím, ale soud bude k jeho slovům hluchý. Vyhrála jste. Vyhrálo ale dítě? Na tuto otázku si budete muset odpovědět sama.


Patříte mezi maminky, kterým se z uvedeného návodu udělalo špatně? Hm, tak bohužel toto je realita naprosté většiny rozvodů. Ale jak to? V televizi přece říkali, že za to vždy může násilnický otec, který odešel od rodiny kvůli milence… Televizní virtuální realita a skutečnost je opravdu něco úplně jiného. Kdo nevěří, ať tam běží. Soudní jednání jsou veřejná, pokud soud nerozhodne jinak, proto navštivte nějaké soudní řízení jako veřejnost a poslouchejte, určitě si vytvoříte svůj vlastní názor na rozvod manželství.

Někdy jdou spory o dítě dokonce i tak daleko, že matka obviní otce z domácího násilí nebo dokonce ze sexuálního zneužívání dítěte. V takovém případě je styk dítěte s otcem až do vyřešení celého případu (to je i několik let) zakázán a nebo striktně omezen. Styk je potom tzv. asistovaný, to znamená za dozoru sociální pracovnice jedenkrát jedno odpoledne za 14 dní. A nebo matky s dítětem zjevně manipulují a odmítají ho otci i „půjčovat“. Pokud se otec aktivně brání, může být dítě násilím matce pravidelně odnímáno za asistence policie. Tohle je teprve pro silné nátury. Návod popsaný výše je spíše pro slečinky v rukavičkách, které ovšem dosáhnou téhož, avšak naprosto elegantním způsobem, s rozmyslem a dle zákona.

Ústavní soud dal tomuto způsobu zacházení s dítětem zelenou, když zamítl stížnost otce, který výše uvedený postup matky i soudů reklamoval (Usnesení sp. zn. II. ÚS 3588/12). Ústavní soud šel dokonce tak daleko, že zcela ignoroval skutečnost, že matka v novém bydlišti o dítě osobně nepečuje. Tuto roli zastávali prarodiče. Přesto byla výchova biologickému otci českými soudy i opatrovníkem znemožněna.Přitvrdíme…

Silnější kalibr boje matek o dítě velmi výstižně popisuje následující příspěvek, jistě poslouží jako inspirace:

Domácím násilníkem snadno a rychle