„Utekla mi žena i s dítětem!“
„Co mám dělat?“


Vrátil jste se z práce a našel vybílený byt? Žena a děti nikde? Vítejte do klubu. Nejste ani první, ani poslední. Stává se to v průměru 20.000krát do roka. Nezoufejte a dělejte něco. Pokud je Vaše žena přesvědčena, že je Vás třeba vyloučit z výchovy Vašich dětí, mnoho s tím zřejmě nenaděláte. Ale nevzdávejte to! Jednou by Vám to mohly Vaše děti vyčítat. Udělejte maximum, co je ve Vašich silách. Tyto stránky by Vám k tomu měly být nápomocné.


Mějte však na paměti, že pokud se budete bránit, žádat po všech zainteresovaných stranách dodržování zákona, prosazování práva a zejména spravedlnost, stanete se velmi neoblíbeným, a to nejen u matky. Ženské pohlaví, se kterým přijdete v průběhu sporu do osobního kontaktu, bude v přesile. Střetnete se tváří v tvář s ženským způsobem myšlení, které nebude mít s logikou co do činění. V očích matky, její advokátky, sociální pracovnice i soudkyně budete viníkem rozpadu manželství a rozvratu rodiny Vy. V soudní síni se ocitnete ve společnosti sedmi žen, žádný muž na obzoru. Bude to matka, její advokátka, soudkyně, zapisovatelka, sociální pracovnice, soudní znalkyně a kamarádka matky „v hledišti“. Žádný strach, ono je to divadlo v podstatě velmi humorné, jak se ty ženský snaží zlegalizovat intriky a lži matky.

Počítejte také s tím, že pokud se budete bránit, bude soudní spor trvat minimálně 2 roky. Za tu dobu si buďte jistí, že zcela přehodnotíte svůj dosavadní postoj k právu, spravedlnosti i české justici. Na vlastní kůži poznáte co to je diskriminace a nerovné podmínky mezi pohlavími. Na druhé straně získáte neocenitelné zkušenosti do dalšího života. Již nikdy nebudete chtít vstoupit do toho pochybného svazku, kterému se říká manželství a mít děti.

Všichni se Vás budou snažit přesvědčit, že jednají a rozhodují v zájmu Vašeho dítěte. Zejména od advokátky matky to ve Vás zřejmě bude vzbuzovat myšlenky na Shakespearovu hru Othello a Desdemona. Nikdo Vám však neřekne, co to ten zájem dítěte vlastně je. Do očí Vám budou tvrdit, že matka měla přece právo odejít od Vás a vzít s sebou i dítě. Budete-li argumentovat, že vy máte stejná práva jako matka, vzbudíte v přítomných ženách jen nechápavé pohledy. Nebudou Vám rozumět.


Uvědomte si, že pokud podlehnete tlaku, kterému budete vystaven a nebudete mu vzdorovat, tento stav se nikdy nezmění. Braňte se a pomůžete i ostatním mužům změnit tuto otřesnou praxi, toto tragikomické divadlo, které má s právem a spravedlností toliko společné jako Řepka se Slávií. O dopadu na dítě, ani nemluvě… Ženy bojují za svoji rovnoprávnost s agresí jim vlastní, bojujte taky. Braňte se! Máte sice pramalou šanci, ale jste přece muž, tak bojujte a nevzdávejte se. Dejte najevo svůj postoj, svůj nesouhlas s tímto nerovnoprávným stavem, kdy jeden rodič je nadřazován nad druhého.


Nejprve několik rad na úvod

„Pokud jste přiměřeně gramotný, je zcela zbytečné najímat si k opatrovnickému soudu advokáta. Nic na rozsudku nezmění, pouze Vám bude tahat peníze z kapsy.“

V této části bychom rádi postupně přinášeli cenné rady pro všechny otce, kteří mají své dětí rádi, vždy o ně s láskou pečovali a finančně je zaopatřovali. Bude zde prezentován postup jak reagovat na snahy matky odstranit Vás z výchovy Vašich dětí. Co dělat, jak se bránit, co a kdy podávat k soudu, jak reagovat…


Na co se připravit!

  1. Je na Vás, zdali vyhledáte právní pomoc a necháte se zastupovat advokátem. Je nutno říci, že pokud jste přiměřeně gramotní, je zcela zbytečné najímat si k opatrovnickému soudu advokáta (pro matku to zbytečné není, neboť její advokát(ka) bude korigovat její lži a intriky). Advokát na rozsudku nic nezmění, pouze Vám bude tahat peníze z kapsy. Zapomeňte na americké filmy, kde Vás sympatický právník z Harwadu plameně obhajuje před porotou a roztrhá argumenty žalobce na padrť. Nic takového se nestane. Budete rádi, když za Vás napíše zcela standardní podání k soudu (vyjádření k návrhu žalobce, popř. návrh na předběžné opatření) a za celé jednání prohodí několik slov. To všechno pomocí těchto stránek zvládnete také.
  2. Mějte na paměti, že opatrovnické řízení je řízení, kde je soud povinen opatřit si důkazy ke zjištění skutkového stavu věci i bez Vašeho návrhu (znalecký posudek, přehled příjmů rodičů, výchovnou zprávu opatrovníka, vyjádření dětské lékařky, vyjádření třídního učitele, informace o Vaší pověsti na Obecním úřadě, apod…). Děje se tak v zájmu dítěte. Nemusíte se tedy bát, že by soud, díky Vašemu neprávnímu vzdělání něco opomněl. Buďte si jisti, že se soud bude držet svého zažitého postupu (viz Modely porozvodového uspořádání) a vše potřebné si od matky i od Vás vyžádá. Soud je také povinen Vám v průběhu celého řízení poskytovat poučení o Vašich procesních právech a povinnostech.
  3. Pokud není výchovná způsobilost matky nějakým výrazným způsobem snížena, potom je zcela lhostejné necháte-li se zastupovat tím nejlepším advokátem nebo budete stát v koutě jako solný sloup. Výsledek bude stejný. Dítě bude v konečném důsledku svěřeno do výchovy matky a Vám bude stanovena vyživovací povinnost, a to, i kdybyste měl na hlavě svatozář nebo na hlavu se stavěl.
  4. Váš budoucí vztah k dítěti bude záviset na matce, nikoliv na soudu. Ten Vám pouze stanoví výši Vaší vyživovací povinnosti, a pokud se budete domáhat alespoň styku s dítětem, tak i tento styk (1x14 dní).
  5. O střídavé péči můžete přemýšlet pouze v případě, pokud s ní matka bude souhlasit. V opačném případě ji její intriky znemožní. Platí, že čím dále od Vás žena uteče, tím menší máte šanci na střídavou výchovu. Bohužel.
  6. WARNING: V žádném případě u českých opatrovnických soudů nečekejte, že budou něco řešit, zkoumat, nad něčím bádat nebo snad hájit práva a zájmy dítěte, popř. dbát nad jeho blahem a dobrem. Nehledejte zde právo a už vůbec ne spravedlnost. Soudy vychází z praxí ověřených modelů. Pozor, neznamená to, že jsou tyto modely funkční, ale pouze zažité. Vše se bude podřizovat jim. Co je podporuje, to soudci vyzdvihnou, co jde proti nim, to s lehkostí překročí. Pokud se i přesto budete domáhat spravedlnosti, neboť vlastní výchova Vám tak velí, čekají Vás dlouhé a bezesné noci, buzení ve tři ráno s potem na čele, když se Vám právě zdálo, jak jste připoután ke kůlu a soudkyně v taláru nad Vámi právě vynáší rozsudek smrti za hlasitého aplausu bývalé partnerky, její advokátky a sociální pracovnice, která s pochodní v ruce pod Vámi zapaluje hranici. Provinil jste se! Jste totiž muž!Doporučení z praxe

Jisté doporučení vyplívající z praxe naleznete na serveru Chlapská poradna. Lze zajisté souhlasit s tvrzením, že vyšší šanci na úspěch máte, pokud budete tvrdý a arogantní jak k bývalé partnerce, tak ke všem ženám, se kterými přijdete v průběhu opatrovnického řízení do styku. Bez ostychu a zaváhání být zákeřný, neboť Vaše bývalá partnerka a její advokátka váhat nebudou, a to ani chviličku, aby Vás zahnaly do kouta a tam nechaly vypít pohár ponížení a hořkosti až do dna. Je jasné, že každý na to nemá náturu a hlavně je zde jeden veliký argument proč takový nebýt. Ano, je jim Vaše společné dítě, které se bez vlastního přičinění stalo oním jablkem sváru. Nemůžete nenávidět a válčit se svoji ženou na život a na smrt před Vaším potomkem. To může jen idiot. V tomto ohledu je třeba nesmírné chlapské velkorysosti, ohnout záda, nechat se přes ně třeba klackem mlátit, ale před dítětem být veselý, velkorysý a nad věcí. Dítě vycítí tak jako tak, že vztahy mezi rodiči jsou napjaté, i když konflikt nebude vyhrocen do extrému. Přesto bude toho období velmi těžce vnitřně prožívat a dávat si rozchod rodičů za vinu. Spor v dítěti navždy zanechá nesmazatelné stopy psychického teroru, který si jeho strůjci stěží umějí představit.

Dovolíme si zde citovat malou část rad nejmenovaného pražského advokáta ze serveru Chlapská poradna:

CO RADÍ CHLAPŮM OPRAVDOVÍ KLASIKOVÉ?

JUDr. Holas, český advokát-specialista na tahanice o děti si nebere výjimečně servítky a radu pro chlapy shrnul do „Tří zásadních bodů, které vám pomohou uspět…“:


Takový podraz, jaký udělá ženská sama od sebe, chlap v životě nevymyslí

Biologicky, sociologicky a vývojově se žena-matka chová jako samice. Což znamená, že na prvním místě v žebříčku jejích priorit je mládě a ona je podvědomě připravena za všech okolností hájit jeho či spíše svůj zájem, který vydává za zájem dítěte. Při tomto jednání považuje za oprávněné použít jakýchkoli prostředků, aby své mládě ochránila. Stejně tak matky odhazují veškeré ohledy a sledují jen jediný cíl: ochranu svého dítěte (lze citovat z konkrétního protokolu u soudu: „Když jsem holku porodila, tak je jasné, že je moje.“). Tisíce otců odstavených od svých ratolestí mohou vyprávět, jakým útokům a úskokům museli čelit. Pokud chce otec proti matce uspět, musí se přeprogramovat a vzít tyto samičí vzorce chování za své.


V opatrovnických sporech vyhrává vždy ten zákeřnější

Toto pravidlo v podstatě vychází z výše řečeného. Pokud se muž vydává do sporu o dítě, musí se připravit na to, že povede válku, ve které je dovoleno vše. Předpokladem úspěchu je, že se otec naučí nejen tyto záludné metody přijímat, ale že se je hlavně naučí sám používat.


Čím hůře, tím lépe

Tady už jde vyloženě o praktické zkušenosti z průběhu soudních i mimosoudních konfrontací. „Vycházím ze zákona o rodině, kde se říká, že ‚Jestliže jeden z rodičů maří druhému rodiči styk s dítětem upravený soudem, je to důvodem k zahájení řízení o úpravě změny poměru k nezletilému‘. Podstatné je, aby otec okamžitě a bez prodlevy při rozchodu s manželkou nebo matkou jeho dítěte podal k soudu žádost o úpravu styku k nezletilému dítěti,“ zdůrazňuje dr. Holas. Čím hůře, tím lépe v praxi znamená, že pokud začne matka dítěte dělat nějaké problémy, vlastně tím nahrává otci, který tak může matčino konání obrátit proti ní.Jak postupovat?

„Muži u rozvodového soudu neznají jeho skryté mechanizmy, rozložení sil a sympatií, ani jiné důležité věci, dopouštějí se mnoha zbytečných omylů.
Nevědí, že přecenění tradiční logiky a podcenění emocí a ženské lsti vede k prohře.“

Leonard Kerpelman
autor knihy Divorce, a guide for men


Před tím, nežli usednete a napíšete své první podání k soudu, doporučujeme prostudovat velmi pěkně napsaný článek Jak získat střídavou péči? Najdete zde základní úvod do problematiky, s čím počítat při boji o střídavou péči, co lze očekávat před českými soudy a další obecné rady. Je zbytečné psát totéž jinými slovy, proto my se zde zaměříme pouze na příklady právních podání v konkrétní situaci. Obsah soudního podání, jeho podstatné a věcné argumenty čerpejte z citovaného článku.

Snad jen malé doplnění… Váš osobní pohled na věc se snažte vylíčit pravdivě a ne příliš emotivně, ale zase ne absolutně nezaujatě, tak něco mezi. Uvědomte si, že soudce (soudkyně) během měsíce vyřídí několik desítek případů podobných tomu Vašemu. Soudci čtou návrhy a vyjádření diagonálně, zaměřují se na podstatné skutečnosti, snaží se být nezaujatí (pozn.: to se ženám soudkyním daří jen velmi výjimečně), hledají shodná tvrzení a další důležité aspekty, které podpoří konečné rozhodnutí (matka i otec shodně uvádějí, že jsou manželé a mají tři nezletilé děti; dítě chodí do školky v místě bydliště matky; otec hradil jeho pohybové aktivity; matka s dítětem chodila každý týden na plavání, apod.).

Soud je zvyklý na výmysly advokátů a emotivně zabarvená tvrzení účastníků řízení, kteří na sebe vzájemně hází špínu. Je potom škoda, když důležitá věta, obklopena malichernostmi, je přehlédnuta. Dobří soudci impertinentní tvrzení zcela ignorují, neboť jsou většinou neprokazatelná (byl na mě zlý; život s ním byl nesnesitelný; křičel na mě; o dítě nikdy nejevil zájem; nechtěla se mnou spát; nevařila; nemluvila se mnou…). Pokud je tvrdí matka a soudkyně neoplývá příliš vřelým vztahem k mužům, budou ji samozřejmě zajímat i tato sdělení a po otci bude žádat vysvětlení: „Proč jste na ni křičel?“, „Proč jste se o dítě nezajímal?“, apod. Samozřejmě, že tyto a podobné otázky jsou v rozporu s OSŘ (§126 odst. 3), neboť obsahují neprokázané skutečnosti. Podle nich však poznáte, zdali je Vám soudkyně nakloněna a nebo pouze nahazuje udičku, na kterou se má otec chytit.

Další text bude psán z pohledu odpůrce, tedy toho, z jehož podnětu se manželství nerozvádí, tím je většinou otec. Postupně bychom zde chtěli uveřejnit návod jak si počínat před soudem, jak se bránit, jak reagovat na vyjádření protistrany, apod. Mějte stále na paměti, že ať uděláte cokoliv, na věci toho příliš nezměníte. Naše justice je přefeminizovaná a soudkyně zcela otevřeně upřednostňují matku při výchově dítěte. Jak probíhá opatrovnický spor před soudem prvního stupně, se můžete dočíst v kapitolách Průběh opatrovnického řízení a Jednání před soudem.


Přišla Vám obsílka se zeleným pruhem?

Pokud jste, pánové, dočetli až sem, zřejmě jste již obdrželi soudní obsílku se zeleným pruhem s návrhem matky na úpravu poměrů nezletilého dítěte po rozvodu manželství (úprava práv a povinností k nezletilému dítěti před a po rozvodu manželství), s návrhem na rozvod a návrhem na předběžné opatření o úpravě poměrů k nezletilému dítěti, aby Vás matka mohla s úřední platnosti opustit i s dítětem. Protože dle OŠR musí soud ve věcech výchovy a výživy rozhodnout do 7 dnů od podání návrhu, bude v obálce již i usnesení o předběžném opatření matky.

Obsílka bude také obsahovat předvolání k nařízenému soudnímu jednání, kam jste povinen se osobně dostavit. Budete poučení o procesních právech a povinnostech, soud Vás vyzve k uvedení rozhodných skutečností týkajících se projednávané věci, které je vhodné podložit důkazy. V opatrovnickém řízení budete přímo soudem vyzváni k doložení příjmů ze zaměstnání a z podnikání a k výdajům na děti. Učiňte tak. Soud si již vyžádal od Vašeho zaměstnavatele výší Vašich měsíčních příjmů za období obvykle 6 měsíců zpět. Pokud máte nějaké další doložitelné příjmy, doložte je. Udělejte si tabulku, kde uvedete přehled výdajů na dítě, na domácnost, na manželku…

Ke všemu máte právo se vyjádřit, učiňte tak. Nepolemizujte se všemi tvrzeními bývalé partnerky – to byste nedělal nic jiného. Sdělte soudu svůj pohled na věc a svá tvrzení podložte důkazy (e-mailová korespondence, různá potvrzení a vyjádření z MŠ, ZŠ, od dětského lékaře, apod.). Každý má právo vyjádřit se ke skutkové stránce věci, tedy k soužití mezi manželi a zejména k výchově dětí (kdo hradil náklady společné domácnosti, kdo a jak uspokojoval potřeby rodiny, kdo platil MŠ, ZŠ, kroužky, jaká byla atmosféra v rodině, jak se který z manželů podílel na výchově, apod.).


Předvolání k nařízenému ústnímu jednáníPoučení o procesních právech a povinnostech účastníků řízení

Poučení o procesních právech a povinnostech účastníků řízení


Podání k opatrovnickému a rozvodovému soudu

Soudní podání naleznete zde:


Soudní podání


Pokud hledáte příklad nějakého konkrétního návrhu k opatrovnickému nebo rozvodovému soudu, napište nám, vypracujeme ho přednostně a zde uveřejníme.


Kam dál?

Ústavně garantovaná prává rodičů a dětí v opatrovnických sporech

Pasti na otce v opatrovnickém řízení